Digitaal recreëren - een zegen? (slot)

1 september, 2016


Het visuele contact met planten en andere elementen in de natuur heeft positieve effecten op de gezondheid van mensen. Dat is evolutionair bepaald. Veel meer dan algemeen wordt aangenomen is ook de hedendaagse mens een rechtstreeks product van een ver verleden. Onze lange aanwezigheid in natuurlijke omgevingen heeft ons gevormd tot wie we nu zijn. Wij staan niet ver af van “de natuur”, zoals zo vaak wordt verkondigd, wij zijn de natuur! Wie kijkt naar de opbouw van het inwendige van onze hersenpan, raakt daar al gauw van doordrongen. 

Een kleine schedellichting maakt duidelijk dat het Reptielenbrein het oudste deel van onze hersenen is, waarin we onze meest primitieve levensfuncties vinden, zoals overlevingsinstincten en voortplantingsdrang. Het Zoogdierenbrein is evolutionair een jongere laag, waarin veel onbewuste processen geregeld worden, zoals emoties, persoonlijkheid en geheugen.  De neocortex is evolutionair gezien de jongste laag van het brein, verantwoordelijk voor het verwerken van informatie. 
In zowel het Zoogdierenbrein als de neocortex wordt informatie verwerkt, in het eerste onbewust, in het tweede bewust. De voortdurende neiging van het brein om tweedimensionale beelden in driedimensionaal te vertalen, zal dus een zaak van het Zoogdierenbrein zijn. Eigenlijk doet dat niet terzake.Veel belangrijker is dat ons brein foto’s en films automatisch diepte, perspectief meegeeft. Daar zijn op YouTube mooie voorbeelden van te vinden. Het gevolg is dat wij die geïnterpreteerde 3D beelden zien en beleven alsof we erbij zijn. Over digitaal recreëren gesproken. Dus reizen – waarom zou je eigenlijk fysiek nog op reis gaan? Je ziet het thuis toch veel mooier? Zonder alle ongemakken die onlosmakelijk aan reizen verbonden zijn, zoals het rondhangen op vliegvelden, wachten in eindeloze wintersportfiles, verzengende temperaturen op de plaats van bestemming die je ervan weerhouden om ook maar íets te doen, tekortschietende hygiëne, taalbarrières, en niet te vergeten het eindelijk dagende inzicht dat er een grens is aan het aantal vliegbewegingen dat een klein land als Nederland kan verwerken, zonder qua lucht en geluid enorm te moeten inleveren op de kwaliteit van wonen en leven.  
Ergo – digitaal recreëren - als zich dat nog wat verder ontwikkelt - waarom niet?