Frustratie

24 maart, 2010


De inslag van een groot object uit de ruimte is waarschijnlijk de oorzaak geweest van het uitsterven van veel soorten op aarde, waaronder de dinosauriërs. Dat gebeurde pakweg 65 miljoen jaar geleden en het object dat 'ons' op onze grondvesten deed schudden en waaruit de maan ontstond, was ongeveer twaalf kilometer groot. Onlangs besteedde het natuurwetenschappelijke tijdschrift Science er weer aandacht aan...

Ik kan me voorstellen dat het beeld, dat ik in een wetenschappelijk tijdschrift blader, de grenzen van de waarschijnlijkheid onder druk zet. Er zit een te verwaarlozen hoeveelheid ontvankelijkheid voor wetenschap in mijn genen. Werd mij door diverse leerkrachten in mijn middelbare schooljaren gezegd dat ik een talenknobbel had, de docenten handel en economie, wis-, natuur- en scheikunde bedierven die pret door te melden dat mijn kennis van hun vakgebied niet herkenbaar was door knobbels van enige aard, maar meer door diepe putten, kráters, om in de terminologie van de sterrenkunde te blijven. Techniek, en alles dat met cijfers te maken heeft, is niet 'mijn ding', zoals dat tegenwoordig zo weinig flatteus heet. Zodra er een rekenmachine aan te pas komt, haak ik af.

In mijn schooltijd was de wereld nog overzichtelijk, was je Alfa of Bèta, waarbij Bèta duidelijk meer respect afdwong. Ik weet nog hoe overduidelijk ik me geschoffeerd voelde toen ik die studierichting moest toegeven aan een oom, die eens belangstellend naar mijn status quo informeerde. Ik noemde de vier talen, aardrijkskunde en geschiedenis als examenvakken, waarop hij gevoelloos opmerkte: "Ah, het pretpakket." Sindsdien zit er veel licht tussen hem en mij.

Taalvaardigheid weegt even zwaar als het zoveel geprezen technisch inzicht. Ook al ben je sterrenkundige, een tekst of formulering met schrijf- of taalfouten doet twijfels rijzen aan de geloofwaardigheid van de auteur. Een brief van je baas, waarin gerept wordt over ‘salarisverhooching’, neem je niet serieus. Zo las ik laatst op een website een vraag van een juffrouw die ik overduidelijk bij de bende der Bètisten indeel. Op die website schrijft ze: “Er zijn meerdere artikels verschenen dat de supernova T Pyxidis de aarde bedreigt. Hoe wordt er geconcludeert dat het dus gevolgen kan hebben op de aarde?” Deze joffer kan me nog meer vertellen, maar ik geloof haar niet. En trouwens, zo’n supernova hebben we niet nodig om de aarde naar de andere kant van de wereld te helpen – dat doen we zelf wel…