Waarneming.nl

2 november, 2014


Kent u de Iepenzigzagbladwesp? Het is een soort die ik tegenkwam op de site www.waarneming.nl . Dat is een bron van informatie voor wie in de natuur iets “waargenomen” heeft, en dat wil melden aan soortgenootjes, die er vervolgens op af kunnen gaan. Om de soort weg te strepen op het – tamelijk obligate - lijstje, om het dier te fotograferen, of om toe te geven aan de bij sommige natuurliefhebbers ingebakken geldingsdrang, zo van: kijk mij eens goed waarnemen!

De Iepenzigzagbladwesp, waarvan ook de officiële aanspreektitel Aproceros leucopoda geen makkie is, wordt slechts op vijf locaties in het land, eh, waargenomen: op twee plaatsen in Zuid-Holland, en op drie locaties in de dezer dagen officieel tot criminele provincie verklaarde Vrijstaat Brabant.

Waarneming.nl kan voor de onwennige waarnemer verwarrend zijn. Op sommige plekken bezigen de samenstellers een klus-achtig Nederlands. Zo meldt de site dat het onderhavige insect een invasieve exoot is. Dat riekt niet alleen naar een pleonasme, het strookt bovendien niet met het feit dat het insect op slechts vijf locaties in het land waar te nemen is. Invasief komt zelfs niet voor in het woordenboek dat de familie Van Dale geregeld raadpleegt, en is dus arbitrair. Zou dat ook voor de data op de site gelden?

Waarneming.nl is ook aardig om je te verbazen over het bestaan van onvermoede soorten. Ik kwam er de Ingekorfde Vleermuis tegen, de Kaffergierzwaluw, de Kortsnavelboomkruiper - die u gerust ook bij zijn koosnaampje Certhia familiaris macrodactyla mag noemen - en de Kwak. Laatstgenoemde is een vogel die aanvankelijk nogal met de nek werd aangekeken, vooral door reigers, totdat geleerden besloten de status van het dier wat op te vijzelen door er het Latijnse Nycticorax nycticorax aan toe te voegen. Een oud trucje in de vogelwereld. Hoewel je door zo’n toevoeging - ook lelijk in je ondergoed kan komen te staan. Dat ondervond de toch niet geringe Oehoe (Bubo bubo), de veelbesproken Kraanvogel (Grus grus, een regelrechte afknapper, vind ik), de Ekster (Pica pica, wat ook niet van een knetterende creativiteit getuigt), en de Buizerd (Buteo buteo).

Het is duidelijk: dyslectici hebben niets te zoeken op deze website. Zelfs nieuwslezers komen bijen ongaarne in hun teksten tegen: Kustbehangersbij, Variabele wespbij - maar die kan volgende week wel anders heten - Grote Glimmende Zandbij, Knautiabij en Breedbandgroefbij. Je zou er je tanden op stukbijten. Maar daar kan Waarneming niks aan doen…