Giftig!

28 november, 2004


Afgelopen week stond het pregnant in de krant: veel luchtverfrissers zijn schadelijk voor de gezondheid. Onderzoek in opdracht van de Consumentenbond toonde het aan: de meest uiteenlopende “luchtverfrissers” bevatten kankerverwekkende bestanddelen zoals tolueen. Tolueen! Een stof die al bij lage concentraties gedragstoornissen kan veroorzaken, en op den duur aantasting van het centrale zenuwstelsel.

Het feit dat luchtverfrissers schadelijk zijn voor de gezondheid van de gebruikers kwam niet als een verrassing. Sommige ondernemers maken nu eenmaal bewust verkeerde keuzes en worden er niet warm of koud van als hun consumenten er ziek van worden. Ik had het kunnen weten. Ik heb het toch gezien en me er talloze malen over opgewonden? Hoe opeenvolgende regeringen en volksvertegenwoordigers de afgelopen twintig jaar opzettelijk verkeerde signalen uitzonden. Regeringen, bijna altijd gedomineerd door christen-democraten of liberalen, hebben het milieu willens en wetens weinig prioriteit gegeven. Balkenende I en II spannen wat dat betreft de kroon. Nog nooit heeft een regering de burgers zo duidelijk laten blijken dat het milieu wat haar betreft geen factor van betekenis is. Daarom hebben we geen minister van milieu, maar een staatssecretaris. Daarom zijn er nauwelijks subsidies voor het stimuleren van zonne-energie, het rijden op  - schoon - gas, de biologische landbouw en nog talloze andere milieu-initiatieven. Omdat VVD en CDA organisaties zijn die het belang van hun doelgroepen - ondernemers en boeren - voor laten gaan, bóven ons aller belang van een schone bodem, water en lucht.

Ondernemers en brancheorganisaties hebben de afgelopen jaren van de regering carte blanche gekregen. Onder het mom van de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van ondernemers werden veel zaken niet wettelijk geregeld, die daar nu juist dringend om vroegen. Ik noem het roetfilter voor het beroepsgoederenvervoer als voorbeeld. Onlangs werd bekend dat deze sector onze leefomgeving dertig procent meer vervuilt dan tot dan toe werd aangenomen. De Randstad behoort tot de sterkst vervuilde gebieden ter wereld. Per jaar overlijden ruim vijfduizend mensen aan de gevolgen. Denk niet dat deze regering de moed heeft om – met deze feiten in het achterhoofd – op de belangrijkste verkeersaders in de Randstad een maximum snelheid in te stellen van 80 kilometer per uur. Dat zou de luchtvervuiling fors verminderen, de files verkorten, de overmatige geluidsproductie reduceren en de verkeersveiligheid ten goede komen. Echter, wie de uiers van de heilige koe beetpakt kan op weerstand van de liberalen rekenen.

De huidige milieuproblemen vragen om een langetermijnvisie, en dat ontbeert men tot nu toe in de Balkenendeploeg. Liever praat VVD-“aanvoerder”Jozias van Aartsen over de noodzaak van een ‘veilige’ Nederlandse samenleving dan over het milieu. Dat levert hem meer stemmen op. Veel politici in Nederland komen op voor hun partijbelang. Decennia geleden was het al hoog tijd dat zij zich met het landsbelang gingen bezighouden. Nu is er sprake van criminele nalatigheid.

Volgens artikel 21 van de Grondwet is  “De zorg van de overheid” (…) “gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu”. Het lijkt me dat de overheid dit artikel met voeten treedt. Gelukkig wordt er door talloze organisaties en veel particulieren veel goed werk verzet, maar zij worden gekort, beperkt en gefrustreerd door diezelfde overheid die nu juist voorop zou moeten lopen bij het nemen van initiatieven die een schone en gezonde samenleving garanderen.  

Ik vraag me af hoe lang de onwil van de meeste parlementariërs en ministers, om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de bewoonbaarheid en leefbaarheid van onze samenleving, nog ongestraft mag blijven. Misschien is de tijd nog niet rijp voor een Milieutribunaal, maar wat mij betreft zal het er toch eens van moeten komen.

28 november 2004