Gemeente Zoetermeer

8 november, 2013


Steeds meer bewoners lossen zelf zwerfvuilproblemen op

Op diverse plaatsen in Zoetermeer houden steeds meer bewoners hun woonomgeving schoon. Mensen die zich ergeren aan zwerfvuil dat niet alleen in het nabije park of plantsoen terecht komt, maar ook in hun straat of hun tuin, daarheen geblazen door de wind. Steeds meer mensen gaan een stap verder dan zich alleen maar te ergeren: ze gaan naar buiten en ruimen de rommel op. Eén van die mensen is Jan Duimel. Al sinds 1989 verwijdert hij de rommel die anderen op straat achterlaten. Nog even, en dan moeten bewoners van de zeer wijde omgeving van de Griekenlandlaan het zonder Jan Duimel stellen. Deze zomer houdt hij ermee op, wegens het bereiken van de zeventigjarige leeftijd!

‘Gemiddeld zes zakken vuil per week haal ik op,’ zegt Duimel. ‘Voor een groot deel verpakkingen van etenswaren: zakjes, bakjes, blikjes, bekers, vooral afkomstig uit het stadshart, van die fast-food-zaken, en zelfs oude fietsen. Die worden meestal in één van de waterpartijen gedumpt,’ zegt Duimel. Ook stapels folders en pakken kranten treft hij geregeld tussen de struiken aan. Door zijn lange ervaring in de opruim’business’ weet hij inmiddels bij wie hij aan de bel moet trekken om dergelijke grootschalige rommel te laten weghalen. ‘Via de huismeester van mijn flat zijn er contacten met de bedrijven die kranten en reclamemateriaal bezorgen. Vroeger ging ik daar altijd zelf achteraan, maar al die telefoontjes lopen in de papieren.’
Duimel vindt dat de winkeliers in het stadshart ook een verantwoordelijkheid hebben wat er met hun verpakkingsmateriaal gebeurt. ‘Eigenlijk zouden al die winkeliers ervoor moeten zorgen dat die vuilnisbakken in het centrum aan het eind van de dag geleegd worden. Daarmee voorkom je dat vogels in die bakken gaan rommelen en er een bende van maken, die vervolgens door de wind verspreid wordt.’

Eén bewoner mobiliseerde de buurt

Een soortgelijk geluid is te horen in de wijk Seghwaert, waar diverse bewoners van de Stokroostuin en omgeving onlangs ook de straat opgingen. Niet om te protesteren tegen zwerfvuil, vooral afkomstig van jongeren die het Oranje Nassau College en het aanpalende winkelcentrum bezoeken, maar om er wat tegen te doen. We hadden al heel lang last van veel rommel in onze straten en tuinen,’ vertelt Ria Hoogervorst, bewoonster van één van de koopwoningen aan de Stokroostuin. ‘Die werd vooral veroorzaakt door jongeren die van het ONC aan de Parkdreef in hun pauzes via de Stokroostuin en de Tuindreef naar het winkelcentrum aan de Petuniatuin lopen, en een spoor van rommel achterlaten. Op een gegeven moment werd het één van ons, Frits Wiegant, te dol. Hij mobiliseerde de buurt. Met een aantal mensen zijn we gaan praten met het Oranje Nassau College, de winkeliers, de politie en de gemeente. In eerste instantie zei het ONC dat ze niks aan het probleem konden doen, maar later is die houding veranderd. De school heeft één van de vuilnisbakken langs de route geadopteerd en die legen ze zelf. Verder heeft de gemeente een bak verplaatst, en er één bij gezet. Dat heeft geholpen. Er is nu veel minder afval.’

Gemeente leent gratis prikknijpstokken uit

Volgens Kees Vrolijk, wijkbedrijfsleider van de wijkpost Noordhove/Seghwaert, hebben alle ‘partijen’ in deze buurt goed samengewerkt. ‘Het is niet gebleven bij klagen alleen. De mensen zijn met elkaar gaan praten, en dat heeft geleid tot begrip voor elkaars situatie. Van daaruit is men gaan werken aan een oplossing. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, komen we er samen met de winkeliers wel uit. Gelukkig zijn de mensen hier niet te beroerd om zelf ook eens met zo’n prikknijpstok een rondje te maken. Ik heb er de afgelopen maanden hier op de wijkpost nogal wat uitgereikt,’ zegt Vrolijk die er ten slotte op wijst dat de prikknijpstokken gratis kunnen worden geleend bij de wijkposten in heel Zoetermeer. Zolang de voorraad strekt, ontvangen leners ook een exemplaar van het boek ‘Natuur naast de deur’. Wie het goede werk van Jan Duimel in de omgeving van de Griekenland wil overnemen, wordt met open armen ontvangen bij de wijkpost stadscentrum, gevestigd in het stadhuis, loket 30.