Oosterheem

8 november, 2013


Bewoners Oosterheem praten enthousiast met gemeente over invulling van hun wijk

Het gaat goed met Oosterheem. In deze splinternieuwe Zoetermeerse wijk zijn sinds eind vorig jaar zo’n driehonderd woningen opgeleverd. In hoog tempo bevolken bewoners deze wijk die rond 2008 zo’n 8500 woningen zal tellen. Enthousiáste bewoners, weet Arjan van Weele, de gemeentelijk medewerker die het tijdelijke gebouwtje van de wijkpost aan de Hugo de Grootlaan bemant. Door zijn vele contacten met de nieuwbakken bewoners van Oosterheem weet hij hoe de stemming onder de pioniers in de nieuwe wijk is.

‘Oosterheem is een unieke wijk,’ vertelt Van Weele. ‘Door de ligging, dicht tegen de andere wijken van Zoetermeer aan. Daardoor kunnen de bewoners van Oosterheem prima gebruik maken van de vele voorzieningen die Zoetermeer heeft. Ook in een ander opzicht ligt Oosterheem goed: dichtbij het toekomstige Bentwoud, het Van Tuyllpark met z’n tropisch zwemparadijs en de PWA-ijshal, en grenzend aan het grote natuurgebied de Noord Aa. Daarom zeg ik: een wijk met een unieke ligging. Verder is ook uniek dat het voorzieningenniveau in de wijk nu heel goed is. Al snel na het opleveren van de eerste woningen was het gezondheidscentrum klaar. Er staan hier al drie verschillende scholen, weliswaar in tijdelijke gebouwen, maar toch. En vóór het begin van de zomervakantie worden nóg twee belangrijke voorzieningen opgeleverd: het multifunctioneel centrum, dat plaats biedt aan een sportzaal, de Zoetermeerse Kinderopvang, een opvang voor verstandelijk gehandicapten, en een buurtruimte die onder meer door de Zoetermeerse kerken gebruikt zal worden.’

Een tweede belangrijke voorziening die dezer dagen opgeleverd wordt is het nieuwe winkelcentrum van Hoogvliet, met een supermarkt en een snackbar op een totaal van ruim 1500 vierkante meter. Van Weele zelf kijkt nogal uit naar de ingebruikname van de nieuwe wijkpost aan de Puttershoekstraat 113, zodat hij zijn tijdelijke onderkomen met het platte dak aan de Hugo de Grootlaan vaarwel kan zeggen. De wijkpostmedewerkers gaan in de nieuwe vestiging intensief samenwerken met de politiepost die daar ook gevestigd wordt. Ook de welzijnsorganisatie Bovos komt op termijn de gelederen versterken.

Nieuwe railverbinding

Momenteel brengt een busverbinding reizigers van Oosterheem naar het openbaar vervoersknooppunt Centrum West. Het is de bedoeling dat ook de Sprinter, Zoetermeers eigen boemel, Oosterheem zal aandoen, en wel op maar liefst drie stations. Voordat de Oosterheemers in hun wijk van de Sprinter gebruik kunnen maken moet er echter nog heel wat gebeuren. Zoals de aanleg van het tracé dat vanuit Seghwaert wordt doorgetrokken, de bouw van de drie stations in Oosterheem, en de aanpassing van alle stations van de Zoetermeerlijn naar Den Haag én Rotterdam. RandstadRail brengt Zoetermeerders met nieuwe lightrailvoertuigen snel in het hart van de Hofstad of de Maasstad. Een nieuwe, snelle en comfortabele vorm van openbaar vervoer, en vermoedelijk een aantrekkelijke concurrent voor de auto. Volgens de planning zouden de eerste reizigers al in 2004/2005 in Oosterheem kunnen opstappen…

Géén eenrichtingsverkeer

Van Weele krijgt in de dagelijkse praktijk van zijn werk als medewerker van de wijkpost in Oosterheem veel te maken met mensen die iets willen weten over hun wijk. ‘Vragen over wat er in de wijk staat te gebeuren, op zeer uiteenlopende gebieden,’ vertelt Van Weele. Vaak gaan de vragen over zaken die dichtbij de bewoners staan, zoals over bankjes, brievenbussen, hekjes, straatverlichting, bestrating, alles wat zich maar dicht bij huis afspeelt. “Wat voor groen komt er in de wijk, en voor mijn deur?” Het contact met mensen grijp ik vaak aan om dóór te vragen. Vaak zijn mensen lid van een kopers- of huurdersvereniging of –commissie. Ik grijp zo veel mogelijk de gelegenheid aan om een avondje bij zo’n groep mensen langs te gaan, om met hen te praten over hun wijk. Ik wil met mensen in gesprek komen over hun wijk. Bij de inrichting van de wijk wordt ernaar gestreefd elke buurt een eigen karakter te geven. Voor elke buurt hebben we een thema gekozen waarop het stedenbouwkundig plan, de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte wordt afgestemd. Midden in de buurten komen zogenoemde groenpleinen, waarvan de sfeer en het karakter aansluiten bij die van de buurt,’ vertelt Van Weele, die meldt dat voor de buurten die nu ontwikkeld worden, De Hoven en Het Veld, gekozen is voor respectievelijk het thema Square en Drents landschap.

‘De buurt Het Veld krijgt een natuurlijk karakter met een landschappelijke uitstraling. De Hoven wordt een buurt met een stedelijk karakter,’ vertelt Van Weele. ‘Wij betrekken de bewoners bij de plannen in een zogenaamde interactieve fase, waaraan drie tot vier vertegenwoordigers van iedere kopers- en huurdersvereniging in de wijk deelnemen. Met hun opmerkingen, ideeën en suggesties op het inrichtingsvoorstel en het plan van aanpak wordt een voorlopig ontwerp gemaakt, waarmee we de inspraakfase in gaan, waaraan alle bewoners en belanghebbenden kunnen meedoen. Uit de reacties en opmerkingen volgt een concept-definitief ontwerp. We hebben niet te klagen over het enthousiasme waarmee mensen meepraten en –denken over hun wijk. In dat opzicht is Oosterheem voor Zoetermeerse begrippen níet uniek,’ besluit Van Weele. De wijkpost Oosterheem is bereikbaar via telefoonnummer 079 3469007. De wijkpost is vanaf begin juli gevestigd aan de Puttershoekstraat 113, het telefoonnummer blijft ongewijzigd.