IN PRODUCTIE


Productie teksten over natuur, milieu, kunst en cultuurhistorie voor uiteenlopende opdrachtgevers

Columns voor uiteenlopende opdrachtgevers 

Productie Fotoschetsen (zie link Fotografie)

 

CORPORATE IDENTITY


Axel Wiewel is professioneel journalist en tekstschrijver.

Productie van teksten en beeldmateriaal

Folders, brochures, nieuwsbrieven, jaarverslagen, bijzondere publicaties, gedenk- en jubileumboeken, historische uitgaven; powerpointpresentaties en websites, inclusief online schrijven, persberichten en informatiepanelen; columns, bijdragen en eindredactie aan periodieken en themakranten;

Tekstredactie voor (semi-) overheden, bewerken ambtelijke notities tot toegankelijke (publieks-) teksten;

 

FOTOGRAFIEAxel Wiewel fotografeert al 35 jaar voor uiteenlopende vaste en incidentele opdrachtgevers.

Kijk via de link Fotografie in ons archief naar (een klein deel van) de beelden in diverse categorieën.

ACTUEEL


In 2014 was "De cultuurhistorische rijkdom van de gemeente Westerveld" het zevende boek dat Axel Wiewel / Tekstueel Publiciteit produceerde, sinds 1986. In deze publicatie wordt het verleden met het heden verbonden, wordt de historie tastbaar gemaakt.  Beschreven wordt hoe de bewoners van Dwingeloo, Diever, Vledder, Havelte en andere kleine gemeenschappen binnen de gemeente Westerveld door de eeuwen heen hun leven vormgaven. Een boek over mensen van naam én gewone mensen, en hun betekenis voor de lokale samenleving. En over kerkpaden en kerken, brinken en boermarken, de oude adel, de christelijke afscheiding in Drenthe, de volksfeesten, beschermde dorpsgezichten, en nog veel meer.  Eindredactie, en een groot deel van de fotografie. 192 pagina's, Stokerkade Cultuurhistorische Uitgeverij.

 

In juli 2017 verscheen "De schoonheid van het Dwingelderveld" 108 pagina's, bij Koninklijke Van Gorcum. Concept-ontwikkeling, tekstproductie en vrijwel alle foto's.

De publicatie vertelt het verhaal over de cultuurgeschiedenis van het gebied, verklaart de vele toponiemen, beschrijft de indeling van het gebied, en de vele natuurwaarden. Een boek voor de vele toeristen en recreanten die het gebied jaarlijks bezoeken!

 

In 2018 kwam het "Het Oerboek, Ontdek de provincie Drenthe" uit,128 pagina's, bij Koninklijke Van Gorcum. Een ontdek-, herken- en beleefgids. Een handvat voor personen die willen zien dat de geschiedenis in Drenthe voor het oprapen ligt, op straat en in het landschap. Samengesteld in nauwe samenwerking met het Hunebedcentrum in Borger.

 

In 2020 werd "De redding van het laatste grote natte heideveld van Nederland" gepubliceerd. Een boek over de geschiedenis van landschap en natuurschoon in Nederland, over de periode 1815 tot 1940. Het beschrijft hoe landschap en natuur steeds meeer in de verdrukking kwamen, analoog aan de opkomende industrialisatie van de samenleving. Honderdduizenden hectaren (kleinschalig) karakteristiek landschap en waardevolle, zeldzame natuur gingen verloren in het streven naar vooruitgang en welvaart. Daardoor gealarmeerd kwamen Jac. P. Thijsse en Eli Heimans in het geweer, de eerste natuurbeschermers van Nederland. Zij en steeds meer anderen protesteerden uit alle macht tegen de teloorgang van het oude Nederland. Met grote moeite wisten zij op veel plaatsen kleine en grotere gebieden te redden door ze te kopen, toentertijd een volstrekt nieuwe manier van natuurbescherming. In het boek staat het Drentse toenmalige Geusinger Veld, het huidige Dwingelderveld model voor de moeite die het kostte om natuur en landschap voor het nageslacht te behouden. 

120 pagina's, bij Koninklijke Van Gorcum, Assen