IN PRODUCTIE


Samenstelling publicatie De redding van het laatste natte heideveld van Nederland (werktitel). Het begin van de natuurbescherming in Nederland.
Een eerbetoon aan Jac. P. Thijsse c.s.

Columns voor nieuwsbrief Natuurmonumenten

En incidentele producties

CORPORATE IDENTITY


Axel Wiewel is professioneel journalist en tekstschrijver bij de VOF Tekstueel Publiciteit, Communicatie in woord en beeld.  Samenwerking met een breed scala aan professionals in de publiciteits- en reclamebranche.

 

Productie van teksten en beeldmateriaal
Folders, brochures, nieuwsbrieven, jaarverslagen, bijzondere publicaties, gedenk- en jubileumboeken, historische uitgaven; powerpointpresentaties en websites, inclusief online schrijven, persberichten en informatiepanelen; columns, bijdragen en eindredactie aan periodieken en themakranten;

Tekstredactie voor (semi-) overheden, bewerken ambtelijke notities tot toegankelijke (publieks-) teksten;

Fotografiecursussen en -workshops voor particulieren, medewerkers van (semi-) overheden en bedrijven.

FOTOGRAFIEAxel Wiewel fotografeert al 25 jaar voor uiteenlopende vaste en incidentele opdrachtgevers.

Kijk via de link Fotografie in ons archief naar (een klein deel van) de beelden in diverse categorieën.

ACTUEEL


In 2014 was het "De cultuurhistorische rijkdom van gemeente Westerveld". 208 pagina's, het zevende boek dat Axel Wiewel / Tekstueel Publiciteit produceerde, sinds 1986. Eindredactie, en een groot deel van de fotografie.


 

In juli 2017 verscheen "De schoonheid van het Dwingelderveld", 108 pagina's, bij Koninklijke Van Gorcum. Concept-ontwikkeling, tekstproductie en vrijwel alle foto's.

De publicatie vertelt het verhaal over de cultuurgeschiedenis van het gebied, verklaart de vele toponiemen, beschrijft de indeling van het gebied, en de vele natuurwaarden. Een boek voor de vele toeristen en recreanten die het gebied jaarlijks bezoeken!

 

In 2018 was het "Het Oerboek, ontdek de provincie Drenthe", 128 pagina's, bij Koninklijke Van Gorcum. Een ontdek-, herken- en beleefgids. Een handvat voor personen die willen zien dat de geschiedenis er voor het oprapen ligt, op straat en in het landschap. Samengesteld in nauwe samenwerking met het Hunebedcentrum in Borger.