IN PRODUCTIE


Samenstelling publicatie De redding van het laatste grote heideveld van Nederland (werktitel). Het begin van de natuurbescherming in Nederland.
Een eerbetoon aan Jac. P. Thijsse c.s.
Geplande verschijning: najaar 2020.

Columns voor nieuwsbrief Natuurmonumenten 

Onderzoek naar veldnamen in noordelijke regio (doorlopend)

En incidentele publicaties

CORPORATE IDENTITY


Axel Wiewel is professioneel journalist en tekstschrijver bij de VOF Tekstueel Publiciteit, Communicatie in woord en beeld.  Samenwerking met een breed scala aan professionals in de publiciteits- en reclamebranche.

Productie van teksten en beeldmateriaal
Folders, brochures, nieuwsbrieven, jaarverslagen, bijzondere publicaties, gedenk- en jubileumboeken, historische uitgaven; powerpointpresentaties en websites, inclusief on-line schrijven, persberichten en informatiepanelen; columns, bijdragen en eindredactie aan periodieken en themakranten;

Communicatieadviezen 
Directe advisering over publiciteits- en communicatievragen, zoals: wat is voor u de beste manier om uw klanten te bereiken? Wat is de beste vorm? Brochure? Mailing? Persbericht?  Hoe onderscheidt uw bedrijf of organisatie zich van al die andere aanbieders van diensten en producten? 

Tekstredactie voor (semi-) overheden, bewerken ambtelijke notities tot toegankelijke (publieks-) teksten;

Fotografiecursussen en -workshops voor particulieren, medewerkers van (semi-) overheden en bedrijven.

FOTOGRAFIE



Axel Wiewel fotografeert al 25 jaar voor uiteenlopende vaste en incidentele opdrachtgevers.

Kijk via de link Fotografie in ons archief naar (een klein deel van) de beschikbare beelden in diverse categorieën.  

ACTUEEL


In 2014 verscheen "De cultuurhistorische rijkdom van gemeente Westerveld". 208 pagina's uitgegeven door Stokerkade, is het zevende boek dat Axel Wiewel / Tekstueel Publiciteit produceerde, sinds 1986. Eindredactie, en een groot deel van de fotografie.


In juli 2017 verscheen "De schoonheid van het Dwingelderveld", 108 pagina's, uitgegeven door Koninklijke Van Gorcum. Concept-ontwikkeling, tekstproductie en vrijwel alle foto's.